КАЛЕНДАР ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2021/22. ГОДИНУ

Настава и други облици образовно-васпитног рада остварују се у току два полугодишта.
Први класификациони период завршава се 09.11.2021. године.
Трећи класификациони период завршава се 07.04.2022. године.

На крају првог и трећег класификационог периода утврђиваће се број ученика са недовољним оценама и број недовољних оцена по предметима и изналазити мере којима би се помогло тим ученицима, а на крају првог полугодишта и на крају школске године утврђиваће се општи успех ученика и одељења.

Корекције календара:
у среду 10.11.2021. године – радиће се по распореду за петак

Радне суботе: (уколико екскурзије буду реализоване)
07.05.2022. године – за ученике од 1. до 8. разреда.
21.05.2022. године – за ученике од 5. до 8. разреда.
Распоред за радне суботе зависиће од дана извођења екскурзија.

Основна школа "Бранко Радичевић" Забрешка бб, 35254 Поповац
Тел / факс: 035 / 541 - 040
е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.