Анкетирање родитеља ученика је спроведено у периоду од 14.04. до 16.04.2020.године, и било је анонимно. Упитник је попунило 70% родитеља ученика и то по разредима

Документ за преузимање

Анкетирање наставника је спроведено у периоду од 10.04. до 12.04.2020.године, и било је анонимно. Упитник је попунило 27 наставника предметне и 13 наставника разредне наставе

Документ можете преузети овде

Анкетирање ученика је спроведено у периоду од 6.04. до 09.04.2020.године, и било је анонимно. Упитник је попунило 70% ученика

Документ можете преузети овде

Основна школа "Бранко Радичевић" Забрешка бб, 35254 Поповац
Тел / факс: 035 / 541 - 040
е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.