Бошњане је село које је најближе магистралном путу Параћин – Зајечар. Све до 2004. године настава је извођена у старој школској згради. На темељима старе школе изграђена је нова школа. У њој се налази пет учионица, канцеларија и свечана сала. За спортске активности школа користи игралиште (које припада месној заједници) и нову салу за физичко васпитање. Већ неколико година школу похађа око двадесетак ученика. Учионице се за сада греју помоћу ТА пећи.
Настава се изводи у два комбинована одељења, а старије разреде ученици похађају у Поповцу.

Основна школа "Бранко Радичевић" Забрешка бб, 35254 Поповац
Тел / факс: 035 / 541 - 040
е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.