Шалудовац је село које је практично спојено са Буљаном.
Настава се у Шалудовцу од школске 2016/17. године одвија у новој школској згради. Школа има две учионице, просторију за предшколце, канцеларију за наставнике и кухињу са трепезаријом.
У школи постоји подно грејање. Око школске зграде се налазе зелене површине и велико школско двориште, а од 2006. године постоји и нови асфалтирани терен за мали фудбал. Настава је осавремењена помоћу рачунара.
Школа има мали број ученика. Ученици више разреде похађају у осморазредној школи у Буљану.

Основна школа "Бранко Радичевић" Забрешка бб, 35254 Поповац
Тел / факс: 035 / 541 - 040
е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.